REKISTERISELOSTE

 1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Digistailaus Oy

Sydän-Saurun tie 53

25520 Perniö Asema

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mikko Jaatinen

Digistailaus Oy

mikko [at] digistailaus.fi

 1. Rekisterin nimi

Digistailaus Oy:n verkkokaupan  käyttäjätietorekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Digistailaus Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Tilausten tiedot
 • Tilausten seurantakoodit
 • Sivuston käyttöhistoria (IP-, istunto- ja kirjautumistiedot)
 • Selaimen lähettämät tiedot (selain, käyttöjärjestelmä)
 • Epäonnistuneet kirjautumiset
 • Käyttäjätietojen muutokset
 • Käyttäjästä tehdyt ilmiannot
 • Ostotapahtumat: Maksun suoritus -tietoja: määrä, maksettu kyllä/ei
 • Ylläpidon ja ylläpidon avustajien tekemät toiminnot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallennetaan käyttäjän itsensä ilmoittamien tietojen perusteella, päivittäessään käyttäjätunnuksen tietoja tai käyttäessään palvelua.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

 1. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Salaiset tiedot pyritään tietoteknillisin keinoin suojaamaan ulkopuolisilta mahdollisimman hyvin. Käyttäjällä on välitön oikeus omien tietojensa muuttamiseen ja poistamiseen Digistailaus Oy:n tuottamista palveluista omaa tunnusta ja salasanaansa käyttäen.

 1. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on käyttöoikeus rekisterin omiin tietoihin hänelle myönnetyllä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa kerran vuodessa maksutta, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön osoitteeseen.

Scroll to top